x 
Handlekurv - Totalt kr 0,00

 • Din handlekurv er tom!
 • ACCESS. English for Engineering Students

  New edition

  This revised edition is designed to meet the curriculum requirements for Kommunikasjon og norsk at Teknisk Fagskole, and the access course for engineering studies in Norway.

  Mer info om boken 

   

 • Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

   Kommer 30. juni 2016

  Denne boken gir en praktisk og systematisk gjennomgang av ulike sider ved identitetskontroll i utlendingsforvaltningen. Forfatterne presenterer grunnleggende arbeidsteknikker og relevante lover og forskrifter i utlendingsretten.

  Mer info om boken 

   

 • 40 trivelige turer i Bærum

  Ny utgave.

  Denne andre utgaven byr på varierte turforslag i skog og mark og langs fjorden og turforslagene er ispedd kulturminner og lokalhistorie. Forfatteren viser de mangfoldige turmulighetene i Bærum med tydelige beskrivelser, enkle kart og tips om opplevelser underveis.

  Mer info om boken 

   

 • Vitenskapsteori for sykepleie. Tenkemåter i kunnskapsstyrt profesjonsutøvelse

  Kommer 1. august 2016

  Filosof Egil H. Olsvik tar sykepleiestudenten med inn i vitenskapsteoriens kjerneområder. Boken kommer til semesterstart 2016!

  Mer info om boken 

   

  • Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

   Denne boken gir en praktisk og systematisk gjennomgang av ulike sider ved identitetskontroll i utlendings-forvaltningen.

   Mer info


   Vitenskapsteori for sykepleie. Tenkemåter i kunnskapsstyrt profesjonsutøvelse

   Filosof Egil H. Olsvik tar sykepleiestudenten med inn i vitenskapsteoriens kjerneområder. Boken kommer til semesterstart 2016!

   Mer info


   ACCESS. English for Engineering Students. Revised edition

   This revised edition is designed to meet the curriculum requirements for Kommunikasjon og norsk at Teknisk Fagskole, and the access course for engineering studies in Norway.

   Mer info


   Interkulturelt helsearbeid

   Denne boken er skrevet for helsearbeidere som møter mennesker med bakgrunn fra andre deler av verden. Forfatteren drøfter og forklarer ulike kulturers holdninger til sykdom, lidelse, død og behandling. 

   Mer info


   Strafferett. Alminnelig del. Ny utgave

   • er beregnet på studenter ved Politihøgskolen og øvrige høgskoler som gir undervisning i strafferett
   • er egnet for selvstudium og inneholder nyttige registre og relevante eksempler og oppgaver
   • bygger på den nye straffeloven av 2005 som trer i kraft oktober 2015

   Mer info


   Strafferett. Spesiell del. Ny utgave

   • er beregnet på studenter ved Politihøgskolen og øvrige høgskoler som gir undervisning i strafferett
   • er egnet for selvstudium og inneholder nyttige registre og relevante eksempler og oppgaver
   • bygger på den nye straffeloven av 2005 som trer i kraft oktober 2015

   Mer info


  • Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler

   Ny revidert utgave om politiets arbeidsteknikk Tegn og symptom som kan bekrefte eller avkrefte mistanke om bruk av lovlige og ulovlige rusmidler.

   • Oppdatert om nye rusmidler
   • Fyldig kapittel om fysiologi
   • Gjennomgang av arbeidsteknikken Tegn og symptom

   Mer info


   Nevrologi og nevrokirurgi  fra barn til voksen, 6. utg.

   Et sentralt læreverk for studenter innen medisin og en nyttig oppslagsbok for leger og annet helsepersonell i helt ny utgave!

   • Nye kapitler om bildediagnostiske undersøkelser for MR og PET, søvnforstyrrelser, rusrelaterte sykdommer, habilitering og rehabilitering samt psykosomatiske tilstande
   • Alle kapitler er oppdatert og nytt bildemateriale inkludert
   • Bestill: salg-at-vettviten.no (998,-)

   Mer info


   HMS — Innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, 3. utg.

   Denne boken kan brukes av alle som ønsker å lære mer om hvordan virksomheter kan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

   • Oversiktlig lærebok i ny drakt som brukes av flere høgskoler
   • Egner seg godt som oppslagsbok for alle som trenger en innføring i HMS
   • Bestill i din lokale bokhandel eller send oss en e-post til salg-at-vettviten.no (398,-)

   Mer info


   Apotekteknikk, Yrkesutøvelse Vg3, 2. utgave

   Yrkesutøvelse i apotekteknikk handler om hvordan apotekteknikere arbeider, i tråd med et omfattende lov- og regelverk.

   • Du lærer å sikre riktig legemiddelbruk og bidra til god og lønnsom apotekdrift.
   • Revidert etter nyeste utgave av Farmapro og innføring av elektronisk resept. Ny tekst, nye oppgaver og utvidet stikkordregister
   • Bestill i din lokale bokhandel eller send oss en e-post til salg-at-vettviten.no (498,-)

   Mer info


   Tannhelsesekretær VG3, Kommunikasjon og samhandling, 2. utgave

   Denne læreboka gir nødvendig kunnskap om hvordan tannhelsesekretærer møter pasienter, pårørende og samarbeidspartnere på en profesjonell måte.

   • Gjennom eksempeloppgaver, diskusjonsoppgaver og rollespill utvikler du dine kommunikasjonsferdigheter
   • Denne reviderte utgaven er faglig oppdatert og har nytt bildemateriale.
   • Bestill i din lokale bokhandel eller send oss en e-post til salg-at-vettviten.no (435,-)

   Mer info


   Apotekteknikk Farmasi 2. utg

   Læreboka tar for seg aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer legemiddeltilvirkningen i apotek, og kontroll og dokumentasjon ved framstilling av legemidler.

   • Du får kunnskaper om gode kontrollsystemer for å sikre at produktene oppfyller hygiene- og kvalitetskravene. Du lærer deg legemiddelregning, veie- og målemetoder, samt merking og håndtering av farlige kjemikalier.
   • En hendig bok i serien Apotekteknikk Vg3, programfaget Yrkesutøvelse, med oppdaterte oppgaver
   • Bestill i din lokale bokhandel eller send oss en e-post til salg-at-vettviten.no (268,-)" /]

   Mer info

  • Fotterapi og ortopediteknikk

   Læreverket har omfattende nettressurser på eget fagnettsted: www.vettviten.no/fotterapi/

   • En serie på tre lærebøker som sammen med nettressursene dekker læreplanen for fotterapi Vg2/Vg3 og ortopediteknikk Vg2
   • Kommunikasjon og samhandling (448,–), Helsefremmende arbeid (598,-), og Yrkesutøvelse (648,-)
   • Bøkene kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles direkte fra oss: salg(at)vettviten.no

   Til nettstedet


   Akvakultur - havbruk i Norge

   Vi lanserer nytt innhold og ny utforming av nettressursene til læreboken Akvakultur. Havbruk i Norge. Boken dekker kompetansemålene for akvakulturfaget for Vg2, og nettressursene gir elever og lærere fri tilgang til innhold i flere formater.

   • Animasjoner, lyd, film
   • Foto, video
   • Fiskeleksikon, lenkebibliotek, sammendrag

   Til nettstedet


   Nye læremidler i Automatiseringsfaget

   Automatiseringsteknikk 1 omhandler industrielle måleteknikker, og Automatiseringsteknikk 2 tar for seg praktisk reguleringsteknikk.

   • Store nettressurser tilknyttet hver bok
   • Læreverket kan brukes ved videregående utdanning, teknisk fagskole og etter- og videreutdanning.
   • Krever registrering.

   Til nettstedet

    

   Hudpleie

   www.vettviten.no/nettressurser/hudpleie/

   Til nettstedet


  • Lev godt med type 2-diabetes

   Type 2-diabetes og prediabetes er et resultat av at hormoner og signalsubstanser ikke fungerer optimalt. For å reversere prosessen, må vi ta utgangspunkt i denne fysiologiske ubalansen.

   • Det er mulig å leve bedre med sykdommen, eller til og med bli helt frisk
   • Denne boken er en praktisk tilnærming til livsstilsendring med helt konkrete råd
   • Nå på tilbud!Før 268,- nå kun 198,-

     Mer info


    

   Sykdomslære og patologisk anatomi

   Patologi er læren om sykdommer. Denne 6. utgaven omfatter kunnskaper om årsaken til sykdom, hvorledes sykdommen utvikler seg og forandrer vevet og sykdommens forløp over tid. Patologi er derfor et viktig fag i utdannelsen av helsepersonell.

   • Sykdomslære for helsefagene
   • Nå på tilbud!Før 548,- nå kun 448,-" list3="Du sparer 100,-

     Mer info


    

   Vestens viten – islams tro

   Et kulturhistorisk panorama

   • Vestens viten – islams tro er skrevet på grunnlag av femti års idé- og religionshistoriske studier, og gir et nytt perspektiv til dagens debatt.
   • Boken henvender seg til alle som bor i Norge – uansett bakgrunn.
   • Før 178,- nå 95.00,-

     Mer info