Artikler

Funksjonell danseanatomi i ny utgave

Funksjonell danseanatomi gir nødvendig kunnskap om hvordan vi kan danse teknisk og anatomisk korrekt. Vi lærer hvordanmuskler, skjelett og sener fungerer, hvilke
muskler vi bruker når vi danser, og hvordan vi kan unngå skader ved å styrke de rette musklene. Denne 3. utgaven er oppdatert med ny tekst, nye tegninger og fotografier. Boken er skrevet for dansere, dansestudenter og pedagoger i alle dansestiler, men egner seg også for utøvere i relaterte idretter.

Mer info


Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler

Ny revidert utgave om politiets arbeidsteknikk Tegn og symptom som kan bekrefte eller avkrefte mistanke om bruk av lovlige og ulovlige rusmidler.

Mer info


Nevrologi og nevrokirurgi  fra barn til voksen, 6. utg.

Et sentralt læreverk for studenter innen medisin og en nyttig oppslagsbok for leger og annet helsepersonell i helt ny utgave!

Mer info


HMS — Innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, 3. utg.

Denne boken kan brukes av alle som ønsker å lære mer om hvordan virksomheter kan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

Mer info


Apotekteknikk, Yrkesutøvelse Vg3, 2. utgave

Yrkesutøvelse i apotekteknikk handler om hvordan apotekteknikere arbeider, i tråd med et omfattende lov- og regelverk.

Mer info


Tannhelsesekretær VG3, Kommunikasjon og samhandling, 2. utgave

Denne læreboka gir nødvendig kunnskap om hvordan tannhelsesekretærer møter pasienter, pårørende og samarbeidspartnere på en profesjonell måte.

Mer info


Apotekteknikk Farmasi 2. utg

Læreboka tar for seg aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer legemiddeltilvirkningen i apotek, og kontroll og dokumentasjon ved framstilling av legemidler.

Mer info