Artikler

Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Denne boken gir en praktisk og systematisk gjennomgang av ulike sider ved identitetskontroll i utlendings-forvaltningen.

Mer info


Vitenskapsteori for sykepleie. Tenkemåter i kunnskapsstyrt profesjonsutøvelse

Filosof Egil H. Olsvik tar sykepleiestudenten med inn i vitenskapsteoriens kjerneområder. 

Mer info


ACCESS. English for Engineering Students. Revised edition

This revised edition is designed to meet the curriculum requirements for Kommunikasjon og norsk at Teknisk Fagskole, and the access course for engineering studies in Norway.

Mer info


Interkulturelt helsearbeid

Denne boken er skrevet for helsearbeidere som møter mennesker med bakgrunn fra andre deler av verden. Forfatteren drøfter og forklarer ulike kulturers holdninger til sykdom, lidelse, død og behandling. 

Mer info


Strafferett. Alminnelig del. Ny utgave

Mer info


Strafferett. Spesiell del. Ny utgave

Mer info