Artikler

gjestfrihet_omslag_250Hva betyr det å være vertskap – det å ha gjestfrihet som jobb? Her får du nødvendig grunnleggende kunnskap om det å jobbe innenfor hotell, restaurant og reiseliv.

Boken er delt inn i fire hoveddeler, og hver del har tre kapitler. Del 1 ønsker deg velkommen til vertskapsindustrien, forteller om hvordan den er organisert, og hva gjestfrihet innebærer i praksis. Del 2 setter fokus på hotell- og restaurantnæringen og på ledelse og drift av forskjellige typer virksomheter. Del 3 handler om økonomi, og om sikkerhet og vern av verdier. Del 4 ser på hvilke utfordringer og muligheter er vertskaps-industrien står overfor i fremtiden.

Helge Jørgensen er associate professor ved Norsk hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger. Han har jobbet i hotell- og restaurantbransjen i Norge og i utenlandet i mer enn 45 år, hvorav 18 år som hotelldirektør.

ISBN nummer: 9788241206672