FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom

GEOLOGISKE TURER I OSLO-TRAKTENE

10 korte turer for steininteresserte i alle aldre

"... et funn for alle som ønsker seg en tur med et spennende og kunnskapsformidlende innhold."

– Thor Sørlie, Steinbladet

 

LES MER

INDREMEDISIN I & II

Nytt norsk læreverk i to bind

Gir en samlet oversikt over de indremedisinske sykdommene.

Kommer på lager 4. desember

LES MER

DATAELEKTRONIKK VG3   

Nytt digitalt læreverk med animasjoner og filmer

Forfattere: Thor Andreassen, Bjørn Bergheim, Frank Fosse og Nicolai Martinuzzi

Klikk her for mer informasjon.

Kontakt nina.moe@vettviten.no ved spørsmål. 

NY BOK!

Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen av Dag Sandham

Spesialskrevet for for instruktører og elever på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) andre deler av kriminalomsorgen der det gis opplæring i sikkerhet og bruk av makt.

På lager 5. desember

Les mer

ØNSK DEG EN TURBOK TIL JUL!

 

Få gode tips til nye ruter i by og mark i en av våre turbøker.

 

Flere turbøker i vår nettbutikk 

Artikler

Den som utfører utdanningen av kranførere må være en bedrift/person som er sertifisert i henhold til regelverket. Myndighetene har utpekt sertifiseringsorganer (so) til å godkjenne og å følge opp disse utdanningsbedriftene/-personene. Sertifiseringsorganene (so’ene) utfører sine oppdrag etter gitte regler. Disse soene har forskjellig måte å gjøre denne jobben på. Noen er meget detaljerte og byråkratiske, mens andre har en noe enklere arbeidsform. Hva som er riktig skal vi ikke ta stilling til, men vil påpeke at det er fornuftig å ta en kritisk gjennomgang av sine opplegg og rutiner fra tid til annen. En hver må velge den løsningen frem til sertifisering som passer for sin bedrift/person. Det synes opplagt at en stor bedrift med stor omsetning kan ha nytte av et større opplegg, enn en liten og mer beskjeden bedrift. Det vil være kostnader av varierende størrelse involvert i en slik sertifiseringsprosess etter hvilket alternativ som velges, og disse kostnadene må tilpasses den enkelte bedrift/person etter vedkommendes omsetning.

Hovedmålet er å utdanne ansvarsbevisste dyktige kranførere.
Noen personer tilegner seg ferdigheter og teoretiske kunnskaper lett og enkelt, mens andre trenger noe lengre tid og muligens er andre læringsstrategier nødvendig. Begge typene kan bli like dyktige fagpersoner.
Denne utdanningen må gjøre innefor økonomiske forsvarlige rammer slik at bedriften/personen kan være i stand til nå hovedmålet, med et bedriftøkonomisk gunstig resultat som gir en fornuftig fortjeneste.

Denne boka er lagt opp etter de læreplaner som er utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Vi vet ikke hvor oppdatert leseren er på disse planene og vil derfor henvise til hvor disse kan finnes: www.kosar.no og oppfordre til å følge disse. Modul 1.1, Modul 2.8, Modul 3.8og Modul 4.8 for lastebilkran.

  • Bokas kapittel 1 tar for seg Modul 1.1 med en noe dypere gjennomgang av det som gjelder for lastebilkraner.
  • Bokas kapittel 2 tar for seg løfteredskap ifølge Modul 2.8.
  • Bokas Kapittel 3 tar for seg selve lastebilkrana etter både Modul 3.8 og standarden NS-EU 12999.
  • Bokas kapittel 4 tar for seg hvordan krana skal brukes og er en teoretisk gjennomgang foran de to siste Modulene 3.8 og 4.8 som må utføres i praksis.


[rokdownload menuitem="95" downloaditem="8" direct_download="true"]Fasit til Lastebilkranføreren kan hentes her.[/rokdownload]