FORLAGET VETTVITEN

VIGMOSTAD & BJØRKE OVERTAR VETT & VITEN

Vett og Viten er overtatt av Fagbokforlaget.
Alle bøkene er fortsatt tilgjengelige på fagbokforlaget.no.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss? 
KLIKK HER

 

NETTRESSURSENE FRA VETT & VITEN

Nettressursene til titlene fra Vett & Viten ligger fremdeles HER

 

Artikler

I boken mangler det stoff om kassasjonsregler for ståltau. Disse følger her:

Arbeidsmiljøloven (AML) og forskriftene oppdateres regelmessig, og derfor anbefaler vi at du som leser tar for deg den nyeste utgaven, og forholder deg til den. Det er ikke alltid at endringene er så store. Noe av AML ble oppdatert like etter at boken var trykket.

LOVSPEIL
Aml. 1977 / Aml. 2005
Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet, og det viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av 1977 finnes i den nye arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft 1. januar 2006. Kvalitetssikringen av lovspeilet pågår stadig, og vi tar forbehold om eventuelle feil.
Sist endret 22.02.2006

Aml. 1977
Nr. Ledd Pkt. Aml. 2005
Kap. I. Lovens målsetting og virkeområde
§ 1 nr.1 § 1-1a)
nr.2 § 1-1 b), noe endret
nr. 3 § 1-1 d)
§ 2 nr. 1 § 1-2 (1)
nr. 2 § 1-2 (2)
nr. 3 1.-4. § 1-3
5. § 1-2 (4)
nr. 4 § 1-2 (2) bokstav b)
nr. 5 1.-3.
og 5.
§ 1-4, (1), (2) og (4)
4. Overført til produktkontrolloven
nr. 6 § 1-5
nr. 7 § 1-4 (1) og (4)
nr. 8 § 1-4 (3) og (4)
§ 3 nr. 1 1. 1-8 (1)
2. Opphevet
nr. 2 § 1-6, (3 nr. 2 bokstav h) anses overflødig
§ 4 § 1-8 (2)
§ 5 § 1-9
§ 6 Opphevet

Her finner du hele lovespeilet:
www.arbeidstilsynet.no/binfil/download.php?tid=28673

Hele arbeidsmiljøloven finner du her:
www.lovdata.no