FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom

GEOLOGISKE TURER I OSLO-TRAKTENE

10 korte turer for steininteresserte i alle aldre

"... et funn for alle som ønsker seg en tur med et spennende og kunnskapsformidlende innhold."

– Thor Sørlie, Steinbladet

 

LES MER

VITENSKAPSTEORI FOR SYKEPLEIE    

Tenkemåter i kunnskapsstyrt profesjonsutøvelse

Egil H. Olsvik tar sykepleierstudenten med inn i vitenskapsteoriens kjerneområder.

 

LES MER

INDREMEDISIN I & II

Nytt norsk læreverk i to bind

Gir en samlet oversikt over de indremedisinske sykdommene.

Kommer på lager 4. desember

LES MER

DATAELEKTRONIKK VG3   

Nytt digitalt læreverk med animasjoner og filmer

Forfattere: Thor Andreassen, Bjørn Bergheim, Frank Fosse og Nicolai Martinuzzi

Klikk her for mer informasjon.

Kontakt nina.moe@vettviten.no ved spørsmål. 

NY BOK!

Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen av Dag Sandham

Spesialskrevet for for instruktører og elever på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og andre deler av kriminalomsorgen der det gis opplæring i sikkerhet og bruk av makt.

På lager 5. desember

Les mer

ØNSK DEG EN TURBOK TIL JUL!

 

Få gode tips til nye ruter i by og mark i en av våre turbøker.

 

Flere turbøker i vår nettbutikk 

Artikler

I boken mangler det stoff om kassasjonsregler for ståltau. Disse følger her:

Arbeidsmiljøloven (AML) og forskriftene oppdateres regelmessig, og derfor anbefaler vi at du som leser tar for deg den nyeste utgaven, og forholder deg til den. Det er ikke alltid at endringene er så store. Noe av AML ble oppdatert like etter at boken var trykket.

LOVSPEIL
Aml. 1977 / Aml. 2005
Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet, og det viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av 1977 finnes i den nye arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft 1. januar 2006. Kvalitetssikringen av lovspeilet pågår stadig, og vi tar forbehold om eventuelle feil.
Sist endret 22.02.2006

Aml. 1977
Nr. Ledd Pkt. Aml. 2005
Kap. I. Lovens målsetting og virkeområde
§ 1 nr.1 § 1-1a)
nr.2 § 1-1 b), noe endret
nr. 3 § 1-1 d)
§ 2 nr. 1 § 1-2 (1)
nr. 2 § 1-2 (2)
nr. 3 1.-4. § 1-3
5. § 1-2 (4)
nr. 4 § 1-2 (2) bokstav b)
nr. 5 1.-3.
og 5.
§ 1-4, (1), (2) og (4)
4. Overført til produktkontrolloven
nr. 6 § 1-5
nr. 7 § 1-4 (1) og (4)
nr. 8 § 1-4 (3) og (4)
§ 3 nr. 1 1. 1-8 (1)
2. Opphevet
nr. 2 § 1-6, (3 nr. 2 bokstav h) anses overflødig
§ 4 § 1-8 (2)
§ 5 § 1-9
§ 6 Opphevet

Her finner du hele lovespeilet:
www.arbeidstilsynet.no/binfil/download.php?tid=28673

Hele arbeidsmiljøloven finner du her:
www.lovdata.no