Artikler

Innledning

FluidSIM® H og FluidSIM® P er utviklet av Festo Didactic, og demo kan lastes ned fra våre sider, direkte fra :
http://www.festo.com eller fra: http://www.festo.com/didactic, hvor en blar seg fram i produktmenyen.
Det er to ulike programmer (funksjonsmessig) fordi fysikken og matematikken bak hydraulikk er basert på væskefysikk, mens det bak pneumatikken ligger gassfysikk til grunn. Dette er årsaken til at filer laget med hydraulikkversjonen må åpnes fra denne, og tilsvarende gjelder for pneumatikk. Alle funksjonseksemplene for boken er merket med henholdsvis H og P i navnet. Grensesnittet og måten å benytte de to programmene på er imidlertid identisk.
Filene som ligger på nettet, må lastes ned for så å åpnes i FluidSIM.

Når FluidSim startes, kommer det opp et bibliotek med alle symbolene (i demoversjonen; student- og fullversjonen har flere biblioteker). For å utvikle egne skjemaer må det først opprettes en ny fil. Når det gjøres, kommer tegneflaten opp. De enkelte symbolene kan så trekkes inn på tegneflaten. For å konfigurere de enkelte symbolene (valg av betjening, trykkinnstillinger, struping osv.) dobbeltklikkes det på symbolet.

Demoversjonen har alle de normale funksjonene bortsett fra lagring og utskrift. Det innebærer blant annet at hjelpemenyen er komplett med i realiteten en komplett håndbok.

 


 

MÅL
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kunne forklare begreper og fysiske sammenhenger innenfor hydraulikken.

Du bør bruke en del tid på størrelsene for trykk og kraft, fordi det innenfor hydraulikken og pneumatikken er mest alminnelig å bruke bar som enhet for trykk.


4
Figur 2 Hydrostatisk trykk

[rokdownload menuitem="96" downloaditem="329" direct_download="true"]Fig.2 - Last ned her[/rokdownload]


8
Figur 3 viser forskjellen på overtrykk, undertrykk og absolutt trykk
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="340" direct_download="true"]Figur 3 - Last ned her[/rokdownload]

Trykk


9
Figur 4 Trykk
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="349" direct_download="true"]Figur.4 - Last ned her[/rokdownload]


13
Figur 5 Forskjellen på lavtrykk og høytrykk
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="350" direct_download="true"]Figur 5 - Last ned her[/rokdownload]

Pascals lov


15
Figur 6 illustrerer at trykk i et kammer virker like mye i alle retninger.
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="351" direct_download="true"]Figur 6 - Last ned her[/rokdownload]


Fig7

Figur 7 Prinsippet for den hydrauliske vektstangen
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="352" direct_download="true"]Figur 7 - Last ned her[/rokdownload]

 


tank
Figur 8 Tank
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="353" direct_download="true"]Figur 8 - Last ned her[/rokdownload]

 Figur 10 Viser forholdet mellom renhetsklasser og filterfinhet
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="316" direct_download="true"]Figur 10 - Last ned her[/rokdownload]Figur 11 Typiske ledningsmonterte filter
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="317" direct_download="true"]Figur 11 - Last ned her[/rokdownload]

Figur 12 Vanlig filterkonstruksjon
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="318" direct_download="true"]Figur 12 - Last ned her[/rokdownload]

 


MÅL
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kunne forstå pumpens oppgave i et hydraulisk system.

Funksjon

Figur 13 Tannhjulspumpe
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="319" direct_download="true"]Figur 13 - Last ned her[/rokdownload]

 


 

Trykkbegrensningsventilen

Trykkbegrensningsventil

Figur 14 Trykkbegrensningsventil
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="320" direct_download="true"]Figur 14 - Last ned her[/rokdownload]

Retningsventiler

Retningsventiler

Figur 15 Retningsventiler
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="321" direct_download="true"]Figur 15 A - Last ned her[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="322" direct_download="true"]Figur 15 B - Last ned her[/rokdownload]

Forstyrte ventiler

Retningsventiler

Figur 16 Forstyrt retningsventil med symbol
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="323" direct_download="true"]Figur 16 A Microsoft PowerPoint animasjon[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="324" direct_download="true"]Figur 16 B Adobe Acrobat[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="341" direct_download="true"]Figur 16 C FluidSimH (Hydraulikk) fil[/rokdownload]. Skal brukes sammen med [rokdownload menuitem="96" downloaditem="355" direct_download="true"]FluidSimH_demo[/rokdownload]

 

Retningsventiler

Figur 17 Eksempel på bruk av retningsventiler
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="342" direct_download="true"]Figur 17 A - Last ned her[/rokdownload] FluidSimH (Hydraulikk) fil. Skal brukes sammen med [rokdownload menuitem="96" downloaditem="355" direct_download="true"]FluidSimH_demo[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="325" direct_download="true"]Figur 17 B Adobe Acrobat - Last ned her[/rokdownload]

 


MÅL
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kunne forstå, hva ventilens hensikt og hvilke fordeler og ulemper bruken innebærer, avhengig av hvilken teknikk som brukes til volumstyringen.

Trykkbegrensningsventil
Figur 18 Volumstrømsdeling
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="326" direct_download="true"]Figur 18 A Adobe Acrobat[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="343" direct_download="true"]Figur 18 B FluidSimH (Hydraulikk) fil[/rokdownload]. Skal brukes sammen med [rokdownload menuitem="96" downloaditem="355" direct_download="true"]FluidSimH_demo[/rokdownload]

Trykkbegrensningsventil

Figur 19 Strupeventiler
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="327" direct_download="true"]Figur 19 A Adobe Acrobat[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="344" direct_download="true"]Figur 19 B FluidSimH (Hydraulikk) fil[/rokdownload]. Skal brukes sammen med [rokdownload menuitem="96" downloaditem="355" direct_download="true"]FluidSimH_demo[/rokdownload]

Trykkbegrensningsventil
Figur 20 Strupeventil
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="330" direct_download="true"]Figur 20 Last ned her[/rokdownload]

Volumstrømsregulering

Trykkbegrensningsventil
Figur 21 Volumstrømsregulator
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="332" direct_download="true"]Figur 21 A Last ned her - PowerPoint animasjon[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="345" direct_download="true"]Figur 21 B Adobe Acrobat[/rokdownload]

Trykkbegrensningsventil

Figur 22 Symbol, forenklet og komplett
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="333" direct_download="true"]Figur 22 Adobe Acrobat[/rokdownload]

Trykkbegrensningsventil

Figur 23 Volumstrømsregulator, tilbakeslagsventil og likeretter
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="334" direct_download="true"]Figur 23 A Adobe Acrobat[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="345" direct_download="true"]Figur 23 B FluidSimH (Hydraulikk) fil[/rokdownload]. Skal brukes sammen med [rokdownload menuitem="96" downloaditem="355" direct_download="true"]FluidSimH_demo[/rokdownload]

 


MÅL
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kunne forstå oppbygningen og bruken av enkelt- og dobbeltvirkende sylindrer.Figur 24 Enkeltvirkende sylinder
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="335" direct_download="true"]Figur 24 Last ned her[/rokdownload]

 

Figur 25 Enkeltvirkende sylinder med fjærretur
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="336" direct_download="true"]Figur 25 Last ned her[/rokdownload]

 

Figur 26a Dobbeltvirkende sylinder
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="337" direct_download="true"]Figur 26A Last ned her[/rokdownload]

Endedemping

Figur 26b Endedemping
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="337" direct_download="true"]Figur 26B (samme fil som Figur 26A) Last ned her [/rokdownload]

Figur 27 Lukestyring med dobbeltvirkende sylinder
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="338" direct_download="true"]Figur 27 Last ned her[/rokdownload]

To systemer

 

Figur 28 Innløp og utløp med beregning av trykk
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="339" direct_download="true"]Figur 28 A Last ned her[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="346" direct_download="true"]Figur 28 B FluidSimH (Hydraulikk) fil[/rokdownload]. Skal brukes sammen med [rokdownload menuitem="96" downloaditem="355" direct_download="true"]FluidSimH_demo[/rokdownload]

Kontrollspørsmål


[rokdownload menuitem="96" downloaditem="348" direct_download="true"]Kontrollspørsmål A Last ned her [/rokdownload]
[rokdownload menuitem="96" downloaditem="347" direct_download="false"]Kontrollspørsmål B FluidSimH (Hydraulikk) fil[/rokdownload]. Skal brukes sammen med [rokdownload menuitem="96" downloaditem="355" direct_download="true"]FluidSimH_demo[/rokdownload]