Artikler

Innhold:

• Fysiske grunnlover
• Trykkluftproduksjon
• Pneumatiske pådragsorgan
• Hastighetsstyring
• Logiske betingelser
• Pneumatisk forløp
• Sperresignaler
• PLS - Programmerbar logisk styring
• Pneumatikkstyring - øvinger
• Hydraulikk og PLS-styring – øvinger
• Andre programmeringsdetaljer


Fysiske grunnlover

Mål
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kjenne til fysiske lover og standardbetegnelser for fysiske størrelser brukt i forbindelse med pneumatikk og hydraulikk.

2.1
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="357" direct_download="true"]Figur 2.1[/rokdownload]

Fig. 2.2
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="375" direct_download="true"]Figur 2.2[/rokdownload]
Følgende eksempel klargjør Boyle-Mariottes lov.

Luftas volum forandres med temperaturen
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="401" direct_download="true"]Figur 2.3[/rokdownload]
Luftas volum forandres med temperaturen

 


Trykkluftproduksjon

Mål
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kunne kjenne til tryktluftproduksjon og luftbehandling.

Ulike
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="413" direct_download="true"]Figur 2.4[/rokdownload]
Ulike tørkemetoder

Trykkluftkvalitet
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="419" direct_download="true"]Figur 2.5[/rokdownload]
Trykkluftkvalitet

Filter med vannutskiller
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="420" direct_download="true"]Figur 2.6[/rokdownload]
Filter med vannutskiller

Trykkregulator
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="421" direct_download="true"]Figur 2.7[/rokdownload]
Trykkregulator

Smøreapparat
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="422" direct_download="true"]Figur 2.8[/rokdownload]
Smøreapparat

Luftfordelingsnett
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="423" direct_download="true"]Figur 2.9[/rokdownload]
Luftfordelingsnett

Tegnesymboler
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="358" direct_download="true"]Figur 2.10[/rokdownload]
Tegnesymboler


Pneumatiske pådragsorgan

Mål
Etter å ha studert dette kapittelet skal du ha kjennskap til oppbygning og virkemåte for de vanligste typene pådragsorgan (sylindrer) og hvordan de styres av pneumatiske ventiler.

Enkeltvirkende sylinder
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="359" direct_download="true"]Figur 2.11[/rokdownload]
Enkeltvirkende sylinder

3/2-ventil med symbol
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="361" direct_download="true"]Figur 2.12[/rokdownload]
3/2-ventil med symbol

Direktestyring av enkeltvirkende sylinder
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="363" direct_download="true"]Figur 2.13[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="381" direct_download="true"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Direktestyring av enkeltvirkende sylinder

Monostabil luftstyrt 3/2-ventil
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="364" direct_download="true"]Figur 2.14[/rokdownload]
Monostabil luftstyrt 3/2-ventil

Indirekte styring av enkeltvirkende sylinder
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="366" direct_download="true"]Figur 2.15[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="382" direct_download="true"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Indirekte styring av enkeltvirkende sylinder

Monostabil luftstyrt 3/2-ventil
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="368" direct_download="false"]Figur 2.16[/rokdownload]
Monostabil luftstyrt 3/2-ventil

Figur 2.17
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="370" direct_download="false"]Figur 2.17[/rokdownload]
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="369" direct_download="false"]Figur 2.17[/rokdownload]

Pneumatisk styrt 5/2-retningsventil, bistabil
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="372" direct_download="false"]Figur 2.18[/rokdownload]
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="373" direct_download="false"]Figur 2.18[/rokdownload]
Pneumatisk styrt 5/2-retningsventil, bistabil

Figur 2.19
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="374" direct_download="false"]Figur 2.19[/rokdownload]

Elektropneumatisk forstyrt 5/2-retningsventil, monostabil
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="376" direct_download="false"]Figur 2.20[/rokdownload]
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="377" direct_download="false"]Figur 2.20[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="383" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Elektropneumatisk forstyrt 5/2-retningsventil, monostabil

Elektromagnetisk bistabil 5/2-retningsventil
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="378" direct_download="false"]Figur 2.22[/rokdownload]
Elektromagnetisk bistabil 5/2-retningsventil

Automatisk retur
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="379" direct_download="false"]Figur 2.23[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="384" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Automatisk retur

 


Hastighetsstyring

Mål
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kjenne til hvordan du kan påvirke sylinderens stempelhastighet, lage tidsforsinkelse og impulsavbryting.

Hurtigtømmeventil
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="380" direct_download="false"]Figur 2.24[/rokdownload]
Hurtigtømmeventil

Indirekte styring av enkeltvirkende sylinder
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="395" direct_download="false"]Figur 2.25[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="385" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Indirekte styring av enkeltvirkende sylinder

Strupe-/tilbakeslagsventil
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="397" direct_download="false"]Figur 2.26[/rokdownload]
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="396" direct_download="false"]Figur 2.26[/rokdownload]
Strupe-/tilbakeslagsventil

Bruk av strupe-/tilbakealagsventiler
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="398" direct_download="false"]Figur 2.27[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="386" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Bruk av strupe-/tilbakeslagsventiler

Kombinasjon av hurtigtømmeventil og strupe-/tilbakeslagsventil
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="399" direct_download="false"]Figur 2.28[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="387" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Kombinasjon av hurtigtømmeventil og strupe-/tilbakeslagsventil

Tidsforsinkelse av returslag
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="400" direct_download="false"]Figur 2.29[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="388" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Tidsforsinkelse av returslag

Forsinkelsesventil
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="402" direct_download="false"]Figur 2.30[/rokdownload]
Forsinkelsesventil

Styring med pulsavbryter – oscillerende styring
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="403" direct_download="false"]Figur 2.31[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="389" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Styring med pulsavbryter – oscillerende styring
NB! Det er feil i bokas illustrasjon, ventilen innen rammen skulle vært en normalt åpen ventil.
Riktig symbol finnes i illustrasjon 2.49, der merket med posisjonsnummer 1.5 (pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="418" direct_download="false"]Figur 2.49[/rokdownload] Løsning med vikende rulle og pulsavbryter).

 


Logiske betingelser

Mål
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kjenne til de logiske betingelsene vi bruker mest i pneumatikk.

Elektroteknisk, logisk og pneumatisk OG-funksjon
Figur [rokdownload menuitem="96" downloaditem="404" direct_download="false"]Figur 2.32[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="390" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Elektroteknisk, logisk og pneumatisk OG-funksjon

Som over men aktivert
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="405" direct_download="false"]Figur 2.33[/rokdownload]
Som over, men aktivert

OG- element
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="406" direct_download="false"]Figur 2.34[/rokdownload]
OG-element

Pneumatisk styring med OG-element
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="408" direct_download="false"]Figur 2.35 [/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="391" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Pneumatisk styring med OG-element

Elektroteknisk, logisk og pneumatisk ELLER-funksjon
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="409" direct_download="false"]Figur 2.36[/rokdownload]
PowerPoint [rokdownload menuitem="96" downloaditem="356" direct_download="false"]ELLER-funksjon[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="392" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Elektroteknisk, logisk og pneumatisk ELLER-funksjon

ELLER-element
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="410" direct_download="false"]Figur 2.37[/rokdownload]
ELLER-element

Logisk IKKE-funksjon
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="411" direct_download="false"]Figur 2.38[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="393" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Logisk IKKE-funksjon

JA-funksjon, elektrisk, logisk og pneuumatisk
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="412" direct_download="false"]Figur 2.39[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="394" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
JA-funksjon, elektrisk, logisk og pneumatisk

 


Pneumatisk forløp

Mål
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kjenne til hva et sekvensielt pneumatisk forløp er, og hvordan du kan beskrive forløpet.

Anlegg med to sylindre
Figur [rokdownload menuitem="96" downloaditem="414" direct_download="false"]Figur 2.40[/rokdownload]
Anlegg med to sylindere

Figur fra 2.41 til 2.46
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="415" direct_download="false"]Figur 2.41 til Figur 2.46[/rokdownload]
Figur fra 2.41 til 2.46

Elektroteknisk, logisk og pneumatisk ELLER-funksjon
Figur 2.47
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="416" direct_download="false"]Figur 2.47[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="429" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Elektroteknisk, logisk og pneumatisk ELLER-funksjon

 


Sperresignaler

Mål
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kjenne til hva sperrende signaler er, og en enkel metode for å løse problemet.

ABBA
Figur [rokdownload menuitem="96" downloaditem="417" direct_download="false"]Figur 2.48[/rokdownload]
Denne sekvensen kalles ofte ABBA, fordi med bokstavbetegnelser på sekvensen blir den i kortform til A+, B+, B-, A-.

Løsning med vikende rulle og pulsavbryter

pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="418" direct_download="false"]Figur 2.49[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="430" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]


PLS - Programmerbar logisk styring

Mål
Etter å ha studert dette kapittelet skal du kjenne til begrepene og de mest elementære funksjonene i forbindelse med PLS-er (programmerbare logiske styringer).

PC
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="433" direct_download="false"]Figur 2.50 [/rokdownload]
PC brukt som programmeringsenhet, her vist med en Siemens Micro PLS

fig251
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="434" direct_download="false"]Figur 2.51 [/rokdownload]
Signalflyt

Oppkobling
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="435" direct_download="false"]Figur 2.52 [/rokdownload]
Oppkobling av en PLS med periferiutstyr

253
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="436" direct_download="false"]Figur 2.53[/rokdownload]

2.54
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="437" direct_download="false"]Figur 2.54[/rokdownload]

2.55
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="438" direct_download="false"]Figur 2.55[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="462" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]

Utskrift
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="439" direct_download="false"]Figur 2.56[/rokdownload]
Utskrift av dataprogram i kontaktplan (ladderdiagram)

2.57
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="440" direct_download="false"]Figur 2.57[/rokdownload]

Symbolliste
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="441" direct_download="false"]Figur 2.58[/rokdownload]
Symbolliste

2.59
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="442" direct_download="false"]Figur 2.59[/rokdownload]

Kryssreferanse
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="443" direct_download="false"]Figur 2.60[/rokdownload]
Kryssreferanse

FBD
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="444" direct_download="false"]Figur 2.61[/rokdownload]
FBD

STL
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="445" direct_download="false"]Figur 2.62[/rokdownload]
STL (IL)

2.63
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="446" direct_download="false"]Figur 2.63[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="463" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]

 


Pneumatikkstyring - øvinger

Mål
I dette kapittelet skal du arbeide deg igjennom et eksempel på en pneumatisk prosess. I dokumentasjonen finner du alle elementene for den styretekniske løsningen. I en fullstendig dokumentasjon vil du også finne en maskintegning og en komponentliste.

Matestasjon
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="447" direct_download="false"]Figur 2.64[/rokdownload]
Matestasjon

Fallmagasin
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="448" direct_download="false"]Figur 2.65[/rokdownload]
Fallmagasin

Veg-steg

pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="449" direct_download="false"]Figur 2.66[/rokdownload]
Veg-steg diagram

Pneumatikkskjema
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="449" direct_download="false"]Figur 2.67[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="464" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Pneumatikkskjema

Veg-steg
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="451" direct_download="false"]Figur 2.68 [/rokdownload]
Veg-steg -diagram

Avkjenning
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="452" direct_download="false"]Figur 2.69 [/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="466" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Avkjenning av utmatet arbeidsstykke

Elektropneumatisk
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="453" direct_download="false"]Figur 2.70 [/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="467" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Elektropneumatisk løsning

Vri-enhet
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="454" direct_download="false"]Figur 2.71[/rokdownload]
Vri-enhet

Pneumatisk
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="455" direct_download="false"]Figur 2.72 [/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="468" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Pneumatisk løsning

Pneumatisk
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="456" direct_download="false"]Figur 2.73 [/rokdownload]
Pneumatisk løsning

Pneumatisk
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="457" direct_download="false"]Figur 2.74 [/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="470" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Pneumatisk løsning

Elektropneumatisk
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="477" direct_download="false"]Figur 2.75[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="471" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Elektropneumatisk løsning

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="478" direct_download="false"]Figur 2.76 og 2.77 [/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="472" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Figur 2.76 Funksjonsdiagram og pneumatikkskjema
Figur 2.77 Styrestrømsskjema

 


Hydraulikk og PLS-styring – øvinger

Mål
Dette er en forlengelse av den pneumatiske prosessen. Her skal det imidlertid brukes hydraulikk istedenfor pneumatikk, og styringen utføres med en PLS.

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="479" direct_download="false"]Figur 2.78 [/rokdownload]

Pneumatisk
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="480" direct_download="false"]Figur 2.79[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="459" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Pneumatisk løsning

Pneumatisk
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="481" direct_download="false"]Figur 2.80 [/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="460" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Pneumatisk løsning

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="482" direct_download="false"]Figur 2.81 [/rokdownload]

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="483" direct_download="false"]Figur 2.82, 2.83, 2.84[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="461" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]

Adresseliste
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="484" direct_download="false"]Figur 2.85 [/rokdownload]
Adresseliste (symbol table)

Sekvensstyringens
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="485" direct_download="false"]Figur 2.86 til 89[/rokdownload]
Sekvensstyringens betingelser

Kryssreferanse
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="487" direct_download="false"]Figur 2.90[/rokdownload]
Kryssreferanse

Tilleggsoppgaver
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="493" direct_download="false"]Fig. Tilleggsoppgaver[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="476" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]
Tilleggsoppgaver

 


Andre programmeringsdetaljer

Mål
Etter å ha gjennomgått dette kapittelet skal du vite forskjellen på positiv og negativ logikk, benytte funksjonsplan som programmeringsspråk og utnytte tellere og tidsstyringer.

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="488" direct_download="false"]Fig. 2.92[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="473" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="489" direct_download="false"]Fig. 2.93[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="474" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="490" direct_download="false"]Fig. 2.94[/rokdownload]

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="491" direct_download="false"]Fig. 2.95[/rokdownload]

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="492" direct_download="false"]Fig. 2.96[/rokdownload]
FluidSim [rokdownload menuitem="96" downloaditem="475" direct_download="false"]FluidSim- fil[/rokdownload]

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="498" direct_download="false"]Fig. 2.97[/rokdownload]

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="500" direct_download="false"]Fig. 2.98[/rokdownload]

Fig
pdf [rokdownload menuitem="96" downloaditem="501" direct_download="false"]Fig. 2.99 og Fig. 2.100[/rokdownload]