Artikler

8241205686_1Om snøskred

ISBN: 8241205686

Dette er håndboken for dem som trenger informasjon om snøskred enten som friluftslivsentusiaster i snøskredterreng eller dem som møter snøskredproblemer i jobb-sammenheng. Boken viser først hvilke problemer snøskred forårsaker i Norge historisk sett. Deretter gjennomgås terrengformer der snøskred oppstår, snø i atmosfæren og på bakken. Hvordan skred blir utløst og værforhold som fører til skred er viet bred plass. Friluftsliv i forbindelse med snøskred - også søk og redning - er gitt en grundig behandling. Lover og regler er omtalt, samt kartlegging og sikring mot skred.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) fikk etter stortingsvedtak i 1972 ansvaret snøskredforskningen i Norge. Boken er i stor grad basert på erfaringer og forskningsresultater samlet ved NGI gjennom 30 års arbeid i hele landet, og i andre land med lignende problemer.

Karstein Lied har over 30 års erfaring med snøskred. Han har vært leder for skredgruppen ved NGI i 25 år og vært sentral i oppbyggingen av kompetansen om snø og snøskred i Norge. Lied har lang erfaring fra forskning og rådgivning, spesielt innenfor problemer knyttet til rekkevidde, kartlegging og sikring mot snøskred. Lied nyter stor respekt for sin innsats for å løse praktiske problemstillinger knyttet til snøskredfaget både nasjonalt og internasjonalt.

Krister Kristensen har jobbet med snøskred siden 1975 da han ble ansatt på NGIs skredkontor i Stryn. Han har lang erfaring med vurdering av skredfare i fjellet og han har vært knyttet til NGIs forskningsstasjon på Strynefjellet. Kristensen har særlig arbeidet med utfordringene mot friluftslivet, og er sertifisert som internasjonalt godkjent tindeveileder (Nortind/IFMGA). Kristensen har vært sentralt med i utviklingen av kursvirksomhet for å heve kunnskapen om risiko for snøskred ved ferdsel i fjellet, og i utviklingen av metoder for redningstjenesten i Norges Røde Kors Hjelpekorps. Han har i mange år representert NGI i den internasjonale fjellredningskommisjonen (ICAR). Side 9
Adobe Acrobat 178 KB (klikk her).
Jpg bilde 106 KB (klikk her).
Side 10
Adobe Acrobat 188 KB (klikk her).
Jpg bilde 111 KB (klikk her).
Side 11
Adobe Acrobat 164 KB (klikk her).
Jpg bilde 102 KB (klikk her).
Side 12
Adobe Acrobat 191 KB (klikk her).
Jpg bilde 116 KB (klikk her).
Side 13
Adobe Acrobat 169 KB (klikk her).
Jpg bilde 101 KB (klikk her).
Side 14
Adobe Acrobat 143 KB (klikk her).
Jpg bilde 86 KB (klikk her).

 


Side 21
Adobe Acrobat 166 KB (klikk her).
Jpg bilde 99 KB (klikk her).
Side 22
Adobe Acrobat 152 KB (klikk her).
Jpg bilde 89 KB (klikk her).
Side 23
Adobe Acrobat 177 KB (klikk her).
Jpg bilde 104 KB (klikk her).
Side 24
Adobe Acrobat 161 KB (klikk her).
Jpg bilde 96 KB (klikk her).
Side 25
Adobe Acrobat 189 KB (klikk her).
Jpg bilde 108 KB (klikk her).
Side 26
Adobe Acrobat 155 KB (klikk her).
Jpg bilde 93 KB (klikk her).
Side 27
Adobe Acrobat 264 KB (klikk her).
Jpg bilde 159 KB (klikk her).
Side 28
Adobe Acrobat 158 KB (klikk her).
Jpg bilde 94 KB (klikk her).
Side 30
Adobe Acrobat 162 KB (klikk her).
Jpg bilde 95 KB (klikk her).