FORLAGET VETTVITEN

VIGMOSTAD & BJØRKE OVERTAR VETT & VITEN

Vett og Viten er overtatt av Fagbokforlaget.
Alle bøkene er fortsatt tilgjengelige på fagbokforlaget.no.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss? 
KLIKK HER

 

NETTRESSURSENE FRA VETT & VITEN

Nettressursene til titlene fra Vett & Viten ligger fremdeles HER

 

Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Denne boken gir en praktisk og systematisk gjennomgang av ulike sider ved identitetskontroll i utlendings-forvaltningen.

Mer info


Vitenskapsteori for sykepleie. Tenkemåter i kunnskapsstyrt profesjonsutøvelse

Filosof Egil H. Olsvik tar sykepleiestudenten med inn i vitenskapsteoriens kjerneområder. 

Mer info


ACCESS. English for Engineering Students. Revised edition

This revised edition is designed to meet the curriculum requirements for Kommunikasjon og norsk at Teknisk Fagskole, and the access course for engineering studies in Norway.

Mer info


Interkulturelt helsearbeid

Denne boken er skrevet for helsearbeidere som møter mennesker med bakgrunn fra andre deler av verden. Forfatteren drøfter og forklarer ulike kulturers holdninger til sykdom, lidelse, død og behandling. 

Mer info


Strafferett. Alminnelig del. Ny utgave

 • er beregnet på studenter ved Politihøgskolen og øvrige høgskoler som gir undervisning i strafferett
 • er egnet for selvstudium og inneholder nyttige registre og relevante eksempler og oppgaver
 • bygger på den nye straffeloven av 2005 som trer i kraft oktober 2015

Mer info


Strafferett. Spesiell del. Ny utgave

 • er beregnet på studenter ved Politihøgskolen og øvrige høgskoler som gir undervisning i strafferett
 • er egnet for selvstudium og inneholder nyttige registre og relevante eksempler og oppgaver
 • bygger på den nye straffeloven av 2005 som trer i kraft oktober 2015

Mer info


Funksjonell danseanatomi i ny utgave

Funksjonell danseanatomi gir nødvendig kunnskap om hvordan vi kan danse teknisk og anatomisk korrekt. Vi lærer hvordanmuskler, skjelett og sener fungerer, hvilke
muskler vi bruker når vi danser, og hvordan vi kan unngå skader ved å styrke de rette musklene. Denne 3. utgaven er oppdatert med ny tekst, nye tegninger og fotografier. Boken er skrevet for dansere, dansestudenter og pedagoger i alle dansestiler, men egner seg også for utøvere i relaterte idretter.

Mer info


Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler

Ny revidert utgave om politiets arbeidsteknikk Tegn og symptom som kan bekrefte eller avkrefte mistanke om bruk av lovlige og ulovlige rusmidler.

 • Oppdatert om nye rusmidler
 • Fyldig kapittel om fysiologi
 • Gjennomgang av arbeidsteknikken Tegn og symptom

Mer info


Nevrologi og nevrokirurgi  fra barn til voksen, 6. utg.

Et sentralt læreverk for studenter innen medisin og en nyttig oppslagsbok for leger og annet helsepersonell i helt ny utgave!

 • Nye kapitler om bildediagnostiske undersøkelser for MR og PET, søvnforstyrrelser, rusrelaterte sykdommer, habilitering og rehabilitering samt psykosomatiske tilstande
 • Alle kapitler er oppdatert og nytt bildemateriale inkludert
 • Bestill: salg-at-vettviten.no (998,-)

Mer info


HMS — Innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, 3. utg.

Denne boken kan brukes av alle som ønsker å lære mer om hvordan virksomheter kan jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

 • Oversiktlig lærebok i ny drakt som brukes av flere høgskoler
 • Egner seg godt som oppslagsbok for alle som trenger en innføring i HMS
 • Bestill i din lokale bokhandel eller send oss en e-post til salg-at-vettviten.no (398,-)

Mer info


Apotekteknikk, Yrkesutøvelse Vg3, 2. utgave

Yrkesutøvelse i apotekteknikk handler om hvordan apotekteknikere arbeider, i tråd med et omfattende lov- og regelverk.

 • Du lærer å sikre riktig legemiddelbruk og bidra til god og lønnsom apotekdrift.
 • Revidert etter nyeste utgave av Farmapro og innføring av elektronisk resept. Ny tekst, nye oppgaver og utvidet stikkordregister
 • Bestill i din lokale bokhandel eller send oss en e-post til salg-at-vettviten.no (498,-)

Mer info


Tannhelsesekretær VG3, Kommunikasjon og samhandling, 2. utgave

Denne læreboka gir nødvendig kunnskap om hvordan tannhelsesekretærer møter pasienter, pårørende og samarbeidspartnere på en profesjonell måte.

 • Gjennom eksempeloppgaver, diskusjonsoppgaver og rollespill utvikler du dine kommunikasjonsferdigheter
 • Denne reviderte utgaven er faglig oppdatert og har nytt bildemateriale.
 • Bestill i din lokale bokhandel eller send oss en e-post til salg-at-vettviten.no (435,-)

Mer info


Apotekteknikk Farmasi 2. utg

Læreboka tar for seg aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer legemiddeltilvirkningen i apotek, og kontroll og dokumentasjon ved framstilling av legemidler.

 • Du får kunnskaper om gode kontrollsystemer for å sikre at produktene oppfyller hygiene- og kvalitetskravene. Du lærer deg legemiddelregning, veie- og målemetoder, samt merking og håndtering av farlige kjemikalier.
 • En hendig bok i serien Apotekteknikk Vg3, programfaget Yrkesutøvelse, med oppdaterte oppgaver
 • Bestill i din lokale bokhandel eller send oss en e-post til salg-at-vettviten.no (268,-)" /]

Mer info

Fotterapi og ortopediteknikk

Læreverket har omfattende nettressurser på eget fagnettsted: www.vettviten.no/fotterapi/

 • En serie på tre lærebøker som sammen med nettressursene dekker læreplanen for fotterapi Vg2/Vg3 og ortopediteknikk Vg2
 • Kommunikasjon og samhandling (448,–), Helsefremmende arbeid (598,-), og Yrkesutøvelse (648,-)
 • Bøkene kan kjøpes i bokhandelen eller bestilles direkte fra oss: salg(at)vettviten.no

Til nettstedet


Akvakultur - havbruk i Norge

Vi lanserer nytt innhold og ny utforming av nettressursene til læreboken Akvakultur. Havbruk i Norge. Boken dekker kompetansemålene for akvakulturfaget for Vg2, og nettressursene gir elever og lærere fri tilgang til innhold i flere formater.

 • Animasjoner, lyd, film
 • Foto, video
 • Fiskeleksikon, lenkebibliotek, sammendrag

Til nettstedet


Nye læremidler i Automatiseringsfaget

Automatiseringsteknikk 1 omhandler industrielle måleteknikker, og Automatiseringsteknikk 2 tar for seg praktisk reguleringsteknikk.

 • Store nettressurser tilknyttet hver bok
 • Læreverket kan brukes ved videregående utdanning, teknisk fagskole og etter- og videreutdanning.
 • Krever registrering.

Til nettstedet

 

Hudpleie

www.vettviten.no/nettressurser/hudpleie/

Til nettstedet