FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom

VITENSKAPSTEORI FOR SYKEPLEIE    

Tenkemåter i kunnskapsstyrt profesjonsutøvelse

Egil H. Olsvik tar sykepleierstudenten med inn i vitenskapsteoriens kjerneområder.

 

LES MER

INDREMEDISIN I & II

Nytt norsk læreverk i to bind

Gir en samlet oversikt over de indremedisinske sykdommene.

I salg nå!

LES MER

SIKKERHET OG FYSISK MAKTANVENDELSE

av Dag Sandham

Spesialskrevet for for instruktører og elever på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og andre deler av kriminalomsorgen der det gis opplæring i sikkerhet og bruk av makt.

 kr 298,–

Les mer

ACCESS. English for Engineering Students

 

Engelsk spesielt tilrettelagt for ingeniørstudenter

kr 449,– 

 

NEVROLOGI OG NEVROKIRURGI 

"... et omfattende og oppdatert oppslagsverk som anbefales både varmt og sterkt til leger og annet helsepersonell som interesserer seg for nevrofagene, og spesielt til medisinstudenter."

(Tidsskriftet 10/2015)

 

kr 998,– 

 

Oppstartsbrev

Kjære kursholder og bruker av læreboken,

Krankjøring er en ansvarsfull oppgave – uansett krantype. Krana koster mange penger, føreren løfter last som kan være meget kostbar.

Det kan være forbunnet med fare for liv og helse om bruken av krana ikke følger lovfestede forskrifter og regler. Det kan med andre ord få en økonomisk og en menneskelig tragisk konsekvens om dette ikke gjøres riktig.
Det er utarbeidet lover og forskrifter som alle involverte parter må være oppdatert på og forholde seg til.

Les mer: Lastebilkranføreren 3. utgave