1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

Ann Beate Grasdalen

Ann Beate Grasdalen

Ann Beate Grasdalen er ansatt i Fotterapeutforbundet der hun gjennom flere år har jobbet med saker som berører fotterapi samfunnspolitisk, blant annet utdanning, helsepolitikk og tverrfaglig samarbeid, og hun er redaktør for fagtidsskriftet Fotterapeuten. Ann Beate Grasdalen er utdannet innen informasjon og samfunnskontakt fra Handelshøyskolen BI.