1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

Joseph E. Brunton

Joseph E. BruntonJoseph E. Brunton har fagbrev som skomaker og ortopedisk fottøymaker / ortopeditekniker. Han har lang arbeidserfaring som skomaker og ortopeditekniker, og jobber nå som opplæringskonsulent for Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK) i Agder.