1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

Jon Anders Hesby

Jon Anders Hesby er handelsøkonom og har solid erfaring fra varehandelen, styrearbeid, salgs- og markedsføringsledelse, og som kjededirektør i ledende faghandelskjeder. Han har drevet med opplæring i klinikkdrift for fotterapeuter siden 2003, og har mange års undervisningserfaring fra Varehandelens Høyskole, Tunsberg Medisinske Skole og Kompetansebyggeren Vestfold.