Hva er smittevern?

Ordet hygiene kommer av det greske ordet hygieia, som betyr sunnhet. I gresk mytologi er Hygieia, sunnhetens gudinne. Vi forbinder gjerne hygiene med renhet og at hygieniske tiltak er helsefremmende og infeksjonsforebyggende. At noe er uhygienisk, forbinder vi ofte mangel på renslighet som kan føre infeksjoner og sykdom.

Vi må alltid regne med at enkelte av pasientene som oppsøker tannhelsetjenester er smittebærere av sykdommer, alt fra forkjølelse og barnesykdommer slik som vannkopper til mer alvorligere sykdommer slik som hepatitt og HIV. Smitterisiko vil være tilstedet og for deg som tannhelsesekretær er det nødvendig med gode kunnskaper om smittevern for å kunne hindre smittespredning i praksis. Smittevern er alle de tiltak som bidrar til å hindre at infeksjoner oppstår og å begrense at allerede oppstått smitte spres videre. Dette oppnås med gode hygieniske arbeidsteknikker/rutiner og god hygienisk atferd i daglig arbeid.

I eller i tilknytning til munnhulen finnes mikroorganismer og noen ganger er disse patogene (se kapittel 1). Munnhulen kan derfor være en smittekilde som blant annet kan forurense instrumenter og utstyr som benyttes i behandling og overføres til andre pasienter, personalet og andre som kommer direkte eller indirekte i kontakt med patogene smittestoffer. Smittestoffene finnes i blod, saliva, plakk, oralt vev og smittestoffer kan virvles opp som aerosoler (finfordelte små dråper i luft). i lufta. Alt som kommer i kontakt med smittestoffene, for eksempel hendene våre, instrumenter, utstyr og overflater, blir kontaminert eller forurenset.

 

Tenk over om det er forsvarlig å gå på jobb dersom du er syk og eventuelt kan være smittebærer.