FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Ledet samspill, fra spedbarn til skolealder

Ledet samspill, fra spedbarn til skolealder

ISBN
9788241204845
Forfatter
Karsten Hundeide
Utgivelsesår
2001
Antall sider
159
Målform
Bokmål
Innbinding
Heftet

kr 298,00
Om boka

I løpet av de siste 10-15 årene har den nye kommunikative spedbarns­forskningen, sammen med kulturell utviklingspsykologi, vist hvordan barn gjennom kommunikativ kontakt og utveksling med sine omsorgs­givere blir ledet inn i det kulturelle fellesskap.

I tråd med denne forsk­ningen ser en ikke lenger på barns utvikling som en spontan prosess som uttolder seg gjennom barnets biologi og dets tilpasning til sine fys­iske omgivelser, men som en menneskelig assistert prosess, der Bar­net, bevisst eller ubevisst, blir ledet av sine omsorgsgivere til å tilegne seg de ferdigheter som kreves for å kunne delta i det kulturelle felles­skap.

I denne prosess fungerer omsorgsgiverne både som en base for barnets fysiske og emosjonelle trygghet, men også som veiledere som understøtter barnets kognitive, moralske og personlige utvikling - de ferdigheter, selvkontroll, forståelse og de meninger som kreves for at det skal kunne tilpasse seg en stadig mer komplisert verden. Alle disse aspektene er viktige og det er dette som er hovedinnholdet i denne boken.

ICDP-programmet sammenfatter disse innsikter i et enkelt program som er rettet imot omsorgsgivere, enten de er foreldre, helsesøstre, før­skolelærere, betjening på institusjoner, eller lærere. Programmet er nå prøvet ut, og har vist seg anvendbart i store deler av verden. ICDP-pro­grammet har inngått som en del av Barne- og familiedepartetnentets satsing på foreldreveiledning, og det er også benyttet av Verdens helseorganisasjon (WHO) i dets forebyggende arbeide for barn med høy psykososial risiko.

Denne utvidede utgaven gir både en innføring i ICDP-programmet og retningslinjer for hvordan programmet kan anvendes i helsestasjoner og barnevern, i barnehager og skole. Det har også et kapittel som går inn på hvordan programmet kan tilpasses barn med en annen kulturell bak­grunn.

Boken er egnet for fagpersoner som ønsker å sette seg inn i disse nye perspektivene på barns utvikling og som ønsker å vite hvordan denne kunnskapen skal konkret kunne anvendes både i kontakt og omsorg for barn og i opplæring av personell.

Karsten Hundeide er professor i utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet med kognitiv og pedagogisk utviklings­psykologi og har skrevet flere bøker om dette emnet. I tillegg har han gjennom mange år vært engasjert i internasjonalt hjelpearbeid for barn både som konsulent for større internasjonale organisasjoner og som leder av ICDP-stiftelsen. For tiden arbeider han med kulturell psykologi og forsøker å integrere dette i det internasjonale arbeidet for barn i nød.