FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Vann og vassdrag 4 - Dyr og planter: geografisk fordeling

Vann og vassdrag 4 - Dyr og planter: geografisk fordeling


kr 348,00
Om boka

Denne boken tar for seg biogeografi – hvordan planter og dyr tok Norge i besittelse etter istiden og de utbredelsesmønstre som artene har i dag. Nyinnvandrere som vasspest og vandresnegl er omtalt. Også hos planter og dyr er det oftest livsvilkårene – miljøet – som bestemmer bosettingsmønstrene.

Den uvanlige store spennvidde i miljøforholdene i norske vassdrag gjør landet enestående for studiet av miljøstyrte utbredelser. Ferskvannsfiskene og deres næringsdyr kan tas som et eksempel på ressursaspekter knyttet til biogeografien.

Boken behandler planteplankton og makrovegetasjon, dyreplankton og istidskreps, edelkreps og andre krepsedyr, store og små muslinger, snegler, insekter og fisk. Også for andre dyregrupper gir den siste nytt fra ferskvannets biogeografi. Alt på bakgrunn av spredningsøkologi og innvandringshistorie – et biologisk skuespill som har ført frem til artsutbredelsene slik vi finner dem i dagens innsjøer og elver.
Serien er forfattet av professor i limnologi Jan Økland og forsker Karen Anna Økland.

192 sider, 1999