FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
De rettferdiges strid: Kautokeino 1852

De rettferdiges strid: Kautokeino 1852


kr 398,00
Om boka

Kautokeino-opprøret i 1852 medførte at både handelsmannen og lensmannen i bygda ble drept av en gruppe flyttsamer som var sterkt påvirket av presten Lars Levi Læstadius’ lære. Flere av samene ble dødsdømt, og de to som ikke ble benådet, ble henrettet ved halshogging i Alta den 14. oktober 1854.

Denne dramatiske begivenhet i samisk historie har levd videre i de slekter og på de steder som var berørt. Det er skrevet en lang rekke bøker og artikler om opprøret, men dette er den første vitenskapelige avhandling som med utgangspunkt i et omfattende arkivmateriale gir en bred skildring av Kautokeino og det samiske samfunnet der.

Det legges vekt på kulturkontakt, reindrift og reinbeiteforhold, og på grenseforhandlingene mellom Sverige/Norge og Russland, som førte til at grensen mellom Finland og Norge ble stengt for flytting av rein. Boken beretter også om kirke, undervisning og handel, om Lars Levi Læstadius og hans virksomhet, om den religiøse bevegelse i Kautokeino og myndighetenes handtering av den, om de åndelige og deres livssyn, og om de rettferdiges strid – opprørets detaljer og ettervirkninger.

Boken er rikt illustrert med fotografier, kart, tabeller og oversikter. I tillegg omfatter den en del historiske kildegjengivelser. Foruten at den er spennende lesning for alle interesserte, framstår den også som et kildeskrift for videre forskning for historikere, lokalhistorikere, idéhistorikere, rettshistorikere, religionsvitere, sosialantropologer og mange andre.

Nellejet Zorgdrager
ISBN 9788241203008
557 sider
1997