FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Mannen mellom myte og modernitet

Mannen mellom myte og modernitet


kr 278,00
Om boka

Boka handler om gutter i Guovdageaidnu/Kautokeino som ikke velger å ta utdanning. Sentrale problemstillinger som boka tar opp, er hvilke forventninger stilles til guttene om mestring og tilhørighet.

  • Er de forventningene miljøet representerer samsvarende med de forventninger guttene møter i utdanningssystemet?
  • Hva er viktigst for å livberge seg i lokalmiljøet: skolebasert kunnskap eller erfaringskunnskap?
  • Hvilke hindringer og/eller utfordringer møter guttene som språklig og kulturell minoritet dersom de skulle ønske å ta utdanning?

Modernisering og globalisering er viktige perspektiver for å forstå endringer og behovet for utdanning. Sosialisering er det boka dreier seg om – hvilke forventninger guttene stilles overfor i sitt eget miljø og i skolen.

Er disse forventningene er sammenfallende eller motstridende?

Empirien utgjør sju utdanningshistorier. Det er guttenes egne fortellinger om de valg de har gjort etter endt grunnskoleutdanning og fram til i dag. I tillegg til de sju utdanningshistoriene presenteres andre informanter som danner en viktig ramme for fortolkninger av livshistoriene.

Tradisjon og modernitet og møtet mellom disse er et sentralt perspektv i fortolkning av de valg guttene gjør.
Står valget mellom det tradisjonelle eller det moderne, eller er valgene mer kompliserte?

Inger Marie Kristine Nystad
er utdannet cand. polit. og har lang erfaring med samiske utdanningssaker både i tidligere Samisk utdanningsråd og i Sametinget – Opplæringsavdelingen, i pedagogisk arbeid med bl.a. samisk læremiddelutvikling, og i arbeid med utforming av Det samiske læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Hun er i dag tilsatt som lektor ved Samisk høgskole.

ISBN 9788241204869
172 sider
2003