FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Norsk samepolitikk 1945–1990

Norsk samepolitikk 1945–1990


kr 498,00
Om boka Målsetting, virkemidler og resultater

Denne boken er en gjennomgang av forholdet mellom samene og den norske stat gjennom et halvt århundre. Det er en sammenhengende beretning om ledemotiver, utredninger, planer og iversatte tilltak for den samiske befolkning i tiden etter den annen verdenskrig. Forfatteren legger i hovedsak fremstillingen opp med basis i off entlig materiale og arkivalia, men bygger også på egne observasjoner gjennom mange års deltakelse i samisk samfunnsliv.

Bjørn Aarseth
, født 1926, har siden barndomsårene i Kautokeino hatt sterk interesse for samisk kultur og samfunnsliv. Denne interessen ble en ledetrådi hans yrkesliv og førte ham til lærerarbeid i samiske områder og etter hvert til studier i samisk språk og etnologi ved Universitetet i Oslo.
Som nyutdannet lærer kom han i 1949 til Karasjok, der han deltok aktivt i samfunnslivet på en rekke måter, blant annet i oppbyggingen av samisk bibliotek og museum, og som medlem av kommunestyret og sekretær i Karasjok Flyttsamelag. Fra 1973 til 1982 var han museumslektor ved Tromsø Museums samisk-etnografi ske avdeling, og fra 1982 til 1993 førstekonservator ved Norsk Folkemuseum og bestyrer av museets samiske samling. Ved siden av disse stillingene var han i mer enn tyve år medlem av Norsk Kulturråd, og arbeidet også der for øket innsats for samisk kultur. Bjørn Aarseth har også hatt en rekke tillitsverv i samiske organisasjoner, og han er æresmedlem av Oslo Sámiid Searvi – Oslo Sameforening.

622 sider, 2006