FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Mellom sagn og virkelighet i Nord-Norge

Mellom sagn og virkelighet i Nord-Norge


kr 298,00
Om boka

Betyr sagn mer for nordlendinger enn andre?
I denne boka presenteres åtte forskjellige bilder fra den nordnorske fortellertradisjon. Sagnene settes inn i en nordnorsk virkelighet. Kan huldras lokking i berget si noe om nordlendingers seksualitet? Og kan vi finne nordlendingens religiøsitet i sagnet om skarvene fra Utrøst?

Sagn er fortellinger som har levd lenger enn sine fortellere. De har vært gjentatt og overlevert fra generasjon til generasjon, fordi de har hatt en kraft og en grunnstruktur som gjør at man stadig kan finne ny mening i fortellingene. Vi lever med fortellinger – de hjelper oss til å søke retning i livet, gi uttrykk for holdninger, følelser, verdier og normer. Ved å gi en utfyllende tolkning av sagn, håper vi å vise at sagnene har en opplevelsesdimensjon – i fortid og nåtid. Sagn er en viktig del av vår virkelighet, de hjelper oss med å skape tilhørighet og identitet.

Vi ønsker å fokusere på den betydning sagnene har hatt i den tid de ble fortalt – og vise at sagnene ikke bare kan forstås på én måte, men bærer lag på lag med mening. De kan tolkes på nytt, slik at gamle sagn fra tidligere tider også er meningsfulle i vår tid.

Forfatterne har tilknytning til forskningsmiljøer i Nord-Norge.

Red. Marit Anne Hauan,
ISBN 9788241202679
128 sider
1995