FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Etterforskingsledelse - Kunnskapsdeling, organisering og IKT

Etterforskingsledelse - Kunnskapsdeling, organisering og IKT


kr 448,00
Om boka

Hadde politiet visst det politiet vet, hadde politiet oppklart alle kriminalsaker.
Dette er et tankevekkende utgangspunkt for denne boken. Utsagnet innebærer at politiet sitter på langt mer kunnskap enn den som er tilgjengelig når den trengs. Politifolk har ikke tilstrekkelig tilgang til andre politifolks viten, og sammen kan de utvikle langt mer kunnskap.

Formålet med denne boken er å vise potensialet for kunnskapsdeling ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i politiet – med fokus på etterforskingsledelsen. Dette potensialet vises gjennom presentasjon av teorier og modeller for ressursutvikling, verdikonfigurasjonsanalyse og kunnskapsstøttesystemer.

IKT i politietterforsking blir drøftet gjennom bruk av modeller som verdiverkstedet, kunnskapsmatrisen og vekstmodellen for IKT-støttet kunnskapsdeling. Bruk av IKT i politietterforsking blir eksemplifisert med to av politiets særorganer; Økokrim og Kripos.

Petter Gottschalk
er professor ved Handelshøyskolen BI. Han foreleser ved Politihøgskolens lederutdanning i etterforskingsledelse, kunnskapsledelse og prosjektledelse. Han har gjennomført undersøkelser i norsk politi, som er publisert i internasjonale tidsskrifter.

339 sider, 2007