FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Mineralogi

Mineralogi


kr 348,00
Om boka

Denne boka tar opp de fleste emner som vanligvis omhandles i et grunnkurs i mineralogi på universitetsnivå. Den er først og fremst beregnet på geologistudenter, men amatørgeologer og mineralsamlere som vil ha en grundigere teoretisk basis i mineralogi, vil også finne boka nyttig.

Stoffet er delt inn i to hoveddeler. Del I omfatter geometrisk krystallografi, krystallkjemi, krystallfysikk og et kapittel om mineralenes relasjon til de geologiske prosesser. I del II er de enkelte mineralene behandlet etter en tradisjonell kjemisk inndeling. Til slutt følger en liste med data over ca 120 utvalgte mineraler.

Tore Prestvik
avsluttet sin geologiske grunnutdanning ved Universtitetet i Oslo i 1970. Avbrutt av tilsammen fem års studie- og forskningsopphold på Island og i USA har han i hele sin yrkeskarriere arbeidet ved universitetetsmiljøet i Trondheim der han siden 1987 har vært professor ved Institutt for geologi og bergteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Han underviser og veileder studenter i mineralogi og i sitt forskningsfelt, magmatisk petrologi og uorganisk geokjemi.

2. utgave, 210 sider, 2005