FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Håndbok i mensendieckgymnastikk

Håndbok i mensendieckgymnastikk

ISBN
9788241205316
Forfatter
Inger Klemmetsen
Utgivelsesår
2003
Antall sider
339
Målform
Bokmål
Innbinding
Spiral

kr 598,00
Om boka

Mensendiecksystemet har sine røtter i et menneskesyn med stor tro på at folk kan ta ansvar for egen helse, og at de – gjennom kunnskap, innsikt og veiledning – kan forebygge uheldige konsekvenser av uhensiktsmessig funksjon.

DMensendieckenne annenutgaven av håndboken inneholder den komplette samlingen av mensendieckøvelser, slik de er kjent i dag. Boken er nå illustrert tvers igjennom med et vell av instruktive fotografier som vil inspirere studenter og praktiserende mensendieck- fysioterapeuter, både til egenutførelse av øvelsene, og til observasjon av klienter og pasienter.

Etter at mensendieckøvelser for første gang ble samlet, nedtegnet og utgitt i bokform (Vett & Viten 1990), har det vært et stort behov for anskueliggjøring i form av illustrasjoner og en omfattende redigering, først og fremst med oppdatering og supplering av øvelser. Hver øvelsesgruppe har fått en innledning med innspill til pedagogisk formidling av øvelsene.

Inger Klemmetsen
er høgskolelærer ved Mensendieckutdanningen, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Oslo. Med basis i mange års undervisning i mensendieckgymnastikk ved Mensendieckutdanningen har hun tatt ansvar for å videreføre sine erfaringer.
Professor dr.med. Per Andersen ved Instituttgruppe for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, har innledningsvis vurdert mensendieckgymnastikkens arbeidsprinsipper i lys av nyere hjerneforskning.