FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Forvaltningsrett

Forvaltningsrett

Utgivelsesår
1997

kr 188,00
Om boka

Politiet er alene eller sammen med andre offentlige myndigheter pålagt en rekke oppgaver av forvaltningsrettslig art. Innenfor politiets eget forvaltningsområde har vi oppgaver som utstedelse av pass, behandling av søknader om lotteritillatelse, inndragning av førerkort, behandling av søknader om erverv av våpen m.v. I samarbeid med andre offentligemyndigheter skal politiet utøve annen forvaltningsmyndighet.

Vi skal forberede saker som vil bli avgjort i direktoratet eller departementet, iverksette vedtak fattet av annen forvaltningsorgan, osv. Her kan nevnes som eksempel nevnes politiets arbeid med utlendinger – behandling av søknader om visum, arbeids- og oppholdstillatelse, asyl, videre iverksettelse av forvaltningsrettslige reaksjoner som inndragning av tillatelser, bortvisning og utvisning – det mest i samarbeid med Utlendingsdirektoratet og Justisdepartementet. Forvaltningsloven og flere spesiallover på forvaltningsrettens områder er det rettslige grunnlaget for politiets mange forvaltningsgjøremål.

Denne boken dekker Politihøgskolens pensum i faget forvaltningsrett. Boken er ajourført pr. 1. juni 1997.

Steinar Fredriksen
ISBN 9788241203442
143 sider
1997