FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Politiets forebyggende arbeid

Politiets forebyggende arbeid


kr 343,00
Om boka

Boken er skrevet for studenter ved Politihøgskolen. Den gir en oversikt over kriminalitetsutviklingen, tar opp motivasjonen for forebyggende arbeid, og behandler hva forebyggende arbeid innbefatter (definisjon, kjennetegn på systematisk arbeid, grunnformer for kriminalitetsforebygging, primær-, sekundær- og tertærforebygging). Den tar videre opp forutsetningene for å forstå forebyggingsstrategien i en politimessig sammenheng, myndighetenes krav til politiet om å arbeide forebyggende.

Boken legger vekt på å gjennomgå de hovedstrategier vi har i det kriminalitetsforebyggende arbeidet – pedagogisk forebygging, kriminalvern, problemorientert politiarbeid, målrettet ordenstjeneste, samarbeid internt og eksternt, samspill med publikum (inkl. flerkulturelle miljøer), etterretning, iretteføring, dom og straffens innhold. Ikke minst drøftes politirollen – kontrollrollen, forebyggingsrollen og generalist- og spesialistrollene.

Paal Christian Balchen er høgskolelærer ved Politihøgskolen

5. utgave
ISBN 9788241202957
257 sider
1998