FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Publikumsrettet politiarbeid - generell del

Publikumsrettet politiarbeid - generell del


kr 548,00
Om boka

Denne læreboken hører til i en serie av tre bøker, en generell del, en spesiell del og et temahefte/øvingshefte. Bøkene er skrevet som lærebøker for faget ordenstjeneste ved Politihøgskolen. I tillegg kan bøkene egne seg som oppslagsverk også ute i etaten.

Den generelle delen tar for seg emner som organisering av polititjenesten, hva ordenstjeneste er, gjennomgang av sentrale bestemmelser i politiloven, straffebud som ordensregulator og strafferettslig vern, korrupsjon og påvirkningshandel. Den gir en fremstilling av problemorientert politiarbeid, kommunikasjon, konflikthåndtering og flerkulturell forståelse.

Den spesielle delen inneholder emner som arresttjeneste og transportoppdrag, gjøremål på forskjellige utrykningsoppdrag, trafikktjeneste, organisert kriminalitet, operativ ledelse, politiets bruk av våpen og skadestedsledelse. Tilhørende temahefte tar for seg de enkelte kapitlene fra de to bøkene, der det fremstilles noe teori, kontrollspørsmål og case-oppgaver.

Morten Nilstad er politiutdannet. Han har siden 1998 vært ansatt ved Politihøgskolen hvor han har undervist i fagene ordenstjeneste og politilære og yrkesetikk. Han har vært tilsatt i politiet siden 1988 og har arbeidet ved flere lensmannskontorer. Han har tidligere gitt ut læreboken ”Politilære og yrkesetikk”.

John Reidar Nilsen
er lensmann ved Fjell og Sund lensmannskontor, Hordaland politidistrikt. Uteksaminert fra PHS i 1989. Cand. jur. ved det juridiske Fakultet i Bergen i 1998. Underviser ved det juridiske Fakultet i Bergen innen fagområdene straffeprosess, straffe-og politirett. Han har bakgrunn fra politi-og lensmannsetaten og påtalemyndigheten i politiet.

Utgitt i samarbeid med Politihøgskolen.

Selges ikke gjennom bokhandel eller til privatpersoner. Ytre etat kan bestille fra forlaget ved å sende en e-post: til
salg@vettviten.no .