FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler

Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler

ISBN
9788241207181
Forfatter
Ole Vidar Øiseth, Vigdis Vindenes, Arne Sundvoll, Terje Kjeldsen
Utgivelsesår
4. utgave; 2014
Antall sider
122
Målform
Bokmål
Innbinding
Heftet

kr 279,00
Om boka

Forfatterne tar for seg tegn og symptomer som kan registreres hos personer som er påvirket av narkotika eller andre rusmidler, i tillegg til å redegjøre for de atferdsmessige virkningene av ulike rusmidler. Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker de kan anta er påvirket av rusmidler. Det samme gjelder utøvere av andre yrker. Ruspåvirkede personer kan utgjøre en fare for andres og egen sikkerhet og derfor er det viktig at politiet og andre er i stand til å identifisere påvirkede personer, og hvilke substanser de kan være påvirket av.
«Tegn og symptom» er en arbeidsteknikk som benyttes av politiet i mange sammenhenger og som har vist seg å gi stor treffsikkerhet. Politiets treffprosent på innsendte prøver til Folkehelseinstituttet er på over 90 prosent.
Ved revisjon av vegtrafikkloven i 2011, som blant annet ga politiet adgang til å benytte hurtigtest av spytt, foreslår lovgiver at den som utfører en slik test må ha bestått utdanningen i «Tegn og symptom».
Også ansatte i eksempelvis Forsvaret, psykisk helsevern, barnevernet, tolletaten, skoleverket og trafikkopplæring vil kunne ha nytte av arbeidsteknikken.

«En av de viktigste grunnene for at arbeidsteknikken Tegn og symptom har fungert bra for politiet i Norge, er at ingen blir kontrollert ved hjelp av dette verktøyet uten at de er mistenkt for å være ruspåvirket.»
Forfatterne oppsummerer sine viktigste budskap i siste kapittel.

Ole Vidar Øiseth er politioverbetjent og fagansvarlig for kurset «Tegn og symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler» ved Politihøgskolen.
Vigdis Vindenes er overlege, PhD og avdelingsdirektør ved avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling på Folkehelseinstituttet.
Arne Sundvoll er politioverbetjent, og leder av etterforskerseksjonen ved felles kriminalenhet, Agder politidistrikt. Han er utdannet Drug Recognition Expert fra USA.
Terje Kjeldsen er sivilingeniør (NTH kjemi) og seniorrådgiver ved Kripos.