FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Materiallære

Materiallære


kr 348,00
Om boka

Denne boken er skrevet for teknisk fagskole og fyller målene i læreplanen for faget materiallære for linje for kjemi og prosess. I tillegg vil den kunne være et supplement til lærebøkene i faget i den videregående skolen. Den er også skrevet med tanke på at den skal kunne brukes i bedriftsintern opplæring. For å gjøre den anvendelig til egenstudier er stoffet rikelig supplert med illustrasjoner.

Materiallære skal gi studentene en god kjennskap til de viktigste konstruksjonsmaterialene og deres anvendelse i den kjemiske prosessindustrien. Dette skal gi dem et godt grunnlag for å foreta et riktig materialvalg. Samtidig skal studentene ha kjennskap til materialprøving og skader som kan oppstå. De skal også ha kjennskap til metoder og muligheter for å unngå eller motvirke korrosjon.

I boken er det tatt med stoff som går ut over det omfanget som læreplanen forutsetter. Dette er nødvendig for å gi tingene den rette sammenhengen og sette dem i riktig perspektiv. Dette gjør at boken også kan være anvendelig i forbindelse med prosjekter i undervisningen.

Per Carlheim er ansatt i den videregående skolen, hvor han har arbeidet i maskinistutdannelsen på linje for sjøfartsfag. Han har også undervist ved kjemi/prosesslinje. Før han begynte i skoleverket var han i en årrekke ansatt i prosessindustrien. Han har tidligere utgitt flere lærebøker og utarbeidet kurser for fjernundervisning.

270 sider, 2001