FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Moderne trykkteknikker

Moderne trykkteknikker


kr 448,00
Om boka

«Moderne trykkteknikker» inngår i en serie bøker om grafisk produksjon for elever i den videregående skolen og for videre- og etterutdanning i bransjen. Boken tar utgangspunkt i de nye arbeidsbetingelsene og de endringer og utvidelser trykkernes arbeidsområder gjennomgår. Det er lagt vekt på at boken skal gi en helhetlig forståelse av produksjonsflyten slik den praktiseres i moderne trykkerier, fra datafiler via bilderastrering og trykkformfremstilling til ferdig trykk. Med digitale trykksystemer produserer trykkeren trykksaker direkte fra datafiler

Boken er rikt illustrert og i tillegg legges det ut mer stoff på våre nettsider for e-læring – www.vettviten.no – der du etter hvert vil finne illustrasjoner i farger, animasjoner, videosnutter og inter- aktive elementer i tilknytning til teksten i boken.

Manfred Aull
er faglært steintrykker og offsettrykker, samt grafisk ingeniør fra Akademie für das Graphische Gewerbe i München. Aull har yrkespedagogisk utdanning og mangeårig praksis som lærer i trykkteknikk, som studiedirektør og fagansvarlig ved utdanningssenteret for trykk i München. Han har skrevet flere lærebøker og et stort antall fagartikler om trykktekniske emner og er to ganger tildelt Senefelderstiftelsens pris for fremragende fagdidaktiske læremidler.

Sven Erik Skarsbø
er typograf og grafisk ingeniør fra Akademie für das Graphische Gewerbe i München og har omfattende praksis fra den grafiske industrien i Norge, Sveits og Tyskland. Skarsbø har yrkespedagogisk utdanning. Han har arbeidet som fagjournalist og redaktør og er nå førstelektor ved Høgskolen i Gjøvik med trykkteknologi, bildereproduksjon og standardisert trykking som spesialområder.

ISBN 9788241205798, 978-82-412-0579-8
100 sider
2005