FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Naturforvaltning og friluftsliv

Naturforvaltning og friluftsliv


kr 398,00
Om boka

Boken gir en grunnleggende innføring i naturforvaltning, bruk av utmarksressursene og i friluftsliv. Den dekker læreplanen i faget naturforvaltning og friluftsliv i VK1 på studieretning for naturbruk i videregående skole. Boken gir bakgrunnskunnskaper om naturforhold, lover, regler og etiske prinsipper som påvirker landbruk og naturforvaltning. Videre tas opp forhold som virker inn på vår naturopplevelse.

Praktiske temaer omhandles også, deriblant friluftsaktiviteter, redningsarbeid, viltforvaltning, allemannsretten og skjøtsel av kulturlandskap. Det har vært et hovedpoeng for forfatterne å gi eleven kunnskaper til å takle de utfordringer som ligger i skjæringspunktene mellom landbruk, naturvern og friluftsliv.

Tore Hauger er konsulent i Oslo Skogvesen, og var tidligere generalsekretær i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). Han er utdannet høgskolekandidat i miljøvern, valgretning ressursforvaltning/miljøinformasjon fra Telemark distriktshøgskole.

Oddvin Lund
er Marka-konsulent i Skiforeningen i Oslo, og var tidligere førstekonsulent i OOF hvor han hovedsakelig arbeidet med skogbrukssaker og plansaker som vedrører friluftsliv og naturvern. Han er biolog og har M.Sc.-graden i naturforvaltning fra Norges Landbrukshøgskole.