FORLAGET VETTVITEN

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom
Reindrift og ressursforvaltning

Reindrift og ressursforvaltning


kr 298,00
Om boka

Boken dekker kompetansemålene for Økonomi og ressursforvaltning som er en del av det felles programfaget Vg2 Reindrift. Forfatteren beskriver ulike økologiske, økonomiske og kulturelle faktorer som ligger til grunn for en bærekraftig reindrift. Jan Åge Riseth tar leseren med gjennom historisk viktige milepæler for reindriftsområdene, redegjør for moderne reindrift og beskriver relevante lover og internasjonale avtaler. Til hvert av de tre kapitlene følger relevante øvingsoppgaver. Boken egner seg også som innføringslitteratur på høgskole- og universitetsnivå.

Jan Åge Riseth er cand.agric. og dr.scient. Riseth arbeider som seniorforsker ved Northern Research Institute (Norut) og på deltid som dommer ved Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har bred erfaring som saksbehandler, lærer, utreder og forsker innen reindrift og samisk naturbruk.

Boken er utgitt med støtte fra Sámediggi - Sametinget.

ISBN: 978-82-412-0719-8

Sider: 214